Op zoek naar de kracht van de Surinaamse samenleving

Het Research Project is een grensoverschrijdend onderzoek georganiseerd door een achtkoppige commissie van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Tijdens de vijfde editie van het USBO Research Project zullen in november 28 studenten naar Paramaribo afreizen. Hier zullen wij onderzoek doen naar publieke waardecreatie die voortkomt uit de maatschappelijke zelforganisatie die plaatsvindt in de Surinaamse samenleving. Binnen dit overkoepelende thema staan drie domeinen centraal; Onderwijs & Opleiding, Zorg & Welzijn en Taal & Cultuur. Suriname is een land in ontwikkeling, waarbij binnen dit onderzoek de focus ligt op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die het land ondergaat. Gedurende zes weken zullen de twintig geselecteerde studenten zich verdiepen in de samenwerkingsverbanden tussen burgers, organisaties en/of private partijen en nagaan in hoeverre deze initiatieven bijdragen aan een verbetering van het sociaal-maatschappelijk leven van Suriname. De twintig deelnemers zullen hun onderzoek niet alleen uitvoeren. Alle onderzoeksduo's zijn namelijk gekoppeld aan een Surinaamse student van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Gezamenlijk zullen de onderzoekstrio's toewerken naar een gedeeld eindproduct.

 

Het Research Project biedt de studenten op deze manier een unieke kans om onderzoek te doen in een ander continent. Zij krijgen de mogelijkheid om zich te verdiepen in complexe maatschappelijke vraagstukken die wat verder van huis liggen. 

 

Voor meer informatie over het Research Project kunt u de website van het voorgaande Research Project bezoeken: www.researchprojectbrazil.nl+ 31 (0)639309945 | researchproject.usbo@uu.nl